Telefon
Strona głównaOfertaBadanie USG Doppler Kraków

Badanie USG Doppler Kraków

Badanie USG Doppler

Badanie USG Doppler, zwane także ultrasonografią dopplerowską, stanowi nieinwazyjną procedurę diagnostyczną służącą do oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Jest wykorzystywane w celu oceny funkcji żył i tętnic oraz identyfikacji potencjalnych zwężeń, zakrzepów, zmian anatomicznych i oceny skuteczności terapii.

W trakcie badania USG Doppler, mała sonda generuje fale ultradźwiękowe, które są kierowane w kierunku badanych naczyń krwionośnych. Gdy fale odbijają się od krwi przepływającej przez te naczynia, są one rejestrowane przez sondę i przekształcane na sygnały dźwiękowe oraz obrazy w czasie rzeczywistym.

Technologia Dopplera pozwala na pomiar zmian częstotliwości fal dźwiękowych odbitych od krwi. Na podstawie tych zmian można dokładnie określić kierunek, prędkość i sposób przepływu krwi w naczyniach. Wyniki badania USG Doppler dostarczają istotnych informacji na temat przepływu krwi oraz ewentualnych zwężeń naczyń.

Badanie USG Doppler
Badanie USG Doppler

Zastosowanie badania USG Doppler

Badanie USG Doppler jest szeroko stosowane w wielu dziedzinach medycyny, takich jak kardiologia, angiologia, flebologia, chirurgia naczyniowa oraz diagnostyka i monitorowanie ciąży. Pozwala na wykrycie różnych zaburzeń przepływu krwi, takich jak zakrzepy, zwężenia naczyń, tętniaki i niedrożność naczyń. Na podstawie wyników tego badania można podjąć decyzję dotyczącą dalszego leczenia lub monitorowania pacjenta.

Badanie USG Doppler jest procedurą bezpieczną, nieinwazyjną i bezbolesną. Wyniki są dostępne niemal natychmiastowo, co pozwala pacjentowi wrócić do codziennych zajęć zaraz po zakończeniu badania.