Telefon

Psychologia

Czym jestpsychologia?

współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji.

Przestrzeń w naszej klinice, gdzie dbamy o zdrowie psychiczne, adaptacyjne radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozwój i wspólne szukanie drogi do poprawy jakości życia. W naszym zespole są dwie psycholożki, które mogą w tym pomóc.

Konsultacjapsychologiczna

Na konsultację psychologiczną zapraszamy wszystkie osoby, które odczuwają wynikający z różnych przyczyn dyskomfort psychiczny, obserwują zmiany w zachowaniu, bądź trudności w wyrażaniu emocji. Sygnały, które świadczą o tym, że warto skorzystać z pomocy specjalistów mogą pochodzić z różnych źródeł i objawiać się na wielu płaszczyznach.

Kiedy warto skorzystać z konsultacji psychologicznej:

  • Kiedy zauważasz u siebie zmiany utrudniające codzienne funkcjonowanie.
  • Kiedy zauważasz u siebie zmiany nastroju lub od dłuższego czasu towarzyszy Ci obniżony nastrój.
  • Kiedy zauważasz u siebie trudności w zasypianiu.
  • Kiedy występują u Ciebie trudności w relacjach z innymi ludźmi.
  • Kiedy brakuje Ci motywacji lub chcesz wzmocnić swoje zasoby.
  • Kiedy odczuwasz potrzebę zmiany swoich nawyków lub jakiegoś obszaru życia.

Nie musisz być pewien jakiej zmiany potrzebujesz, wspólnie do tego dojdziemy. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i zauważasz u swojego dziecka jakiekolwiek niepokojące zmiany lub zgłaszane przez nie trudności również zachęcamy do skorzystania ze wsparcia specjalisty. Stworzona przez nas Bezpieczna Przystań jest miejscem w, którym podczas konsultacji psychologicznej wspólnie zastanowimy się jakie są źródła ewentualnych trudności oraz co możemy zrobić, aby jakość życia pacjenta wzrosła. W sytuacji, kiedy pacjentem jest dziecko lub osoba nastoletnia pierwsza konsultacja odbywa się zawsze tylko z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi. Zachęcamy, aby na pierwszym spotkaniu pojawili się oboje rodzice bądź opiekunowie. Czas trwania konsultacji psychologicznej to około 50 minut.

Terapia indywidualna

Psychologiczna terapia indywidualna skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych. Jest to forma bezpośredniego kontaktu specjalisty z pacjentem w formie rozmów podczas spotkań. Spotkania indywidualne umożliwiają nawiązanie więzi terapeutycznej i zbudowanie wspierającej relacji terapeutycznej. Czas trwania terapii indywidualnej to około 50 minut.

Terapia grupowa

Terapia grupowa skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych. Jest to forma spotkań grupy osób z podobnymi trudnościami oraz dwóch psycholożek. W trakcie jej trwania poruszane są kwestie ważne dla uczestników w formie rozmów i ćwiczeń. Kwalifikacje do grup terapeutycznych odbywają się po uprzedniej indywidualnej konsultacji psychologicznej.

Test ADI-R

Poszerzony wywiad, którego celem jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu. ADI-R jest narzędziem powszechnie stosowanym na świecie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przedział wiekowy diagnozy: od 2 roku życia do 36 roku życia.

Kwestionariusz Conners 3

Conners 3® służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów. Może służyć do badań przesiewowych oraz badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby. Pozwala na określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD. Przedział wiekowy badania: od 6 do 18 roku życia.